Politika Privatnosti

MIHAILO MIJAILOVIĆ PREDUZETNIK SALON ZA MANIKIR I PEDIKIR SALON MIKI JUNIOR BEOGRA, DŽORDŽA VAŠINGTONA 5, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: ,,Salon Miki” ili ,,mi” ili „nas“ ili „naš„) je:

 • izrazito svestan značaja zaštite podataka o ličnosti,
 • pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno,
 • shvata da je zaštita podataka o ličnosti od izuzetnog značaja za Vas,

Stoga smo sačinili ovu Politiku privatnosti kako bi obrada Vaših podataka bila transparentna i razumljiva.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sva lica koji pristupaju našem sajtu dostupnom na www.pedikir-manikir.rs (,,Sajt”), šalju nam upite putem Sajta, angažuju nas (,,Usluge”) ili se prijavljuju za radno mesto kod nas.

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića sačinjava celokupan ugovor koji se odnosi na Vas.

Pojmovi koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u odeljku 2 Uslova korišćenja.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na szr.miki@gmail.com.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt ili Usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama:

 • Vaše ime,
 • Vaše kontakt podatke, kao što je Vaša email adresa,
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem,
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto,
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama kada angažujete Salon Miki.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na szr.miki@gmail.com ili bilo koji drugi email koji je dostupan na Sajtu ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti neke dodatne informacije o Vama, kao što su podaci o Vašoj adresi ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko angažujete Salon Miki, možemo vas zamoliti da dostavite bilo koje druge lične podatke koje nisu gorenavedene, a koje su neophodne za pružanje Usluga. Obično će biti jasno koji su to lični podaci koje prikupljamo i u koju svrhu. Na primer, prikupićemo kontakt informacije (adresu za prijem pošte, e-mail adresu i broj telefona), podatke koji se tiču brojeva računa i identifikacione podatke. U svim drugim slučajevima, u kojim svrha prikupljanja ličnih podataka nije očigledna, biće Vam naznačeno kada će se od Vas tražiti da dostavite svoje lične podatke.


Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, Salon Miki može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i slične tehnologije praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.


Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se desiti da dobijemo Vaše podatke o ličnosti bez da nam Vi direktno date takve podatke.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

SVRHA:

• u cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na email szr.miki@gmail.com
• u cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite,
• u cilju pružanja i unapređenja naših usluga,

• Pružanje usluga našim klijentima

PRAVNI OSNOV:

-Prikupljanje je neophodno zbog zaključenja ili realizacije Ugovora sa Vama.
-Vaša saglasnost.
  Imate pravo da svoju saglasnost povučete u svako doba, bez uticaja na zakonitost prikupljanja informacija koje je vršeno pre toga.
-Obrada je u našem legitimnom interesu, s obzirom na to da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost na podnosioca zahteva.

Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Vaši podaci o ličnosti neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo kada imamo razuman i na zakonu zasnovan razlog.

Svi članovi našeg tima su obavezani na čuvanje poslovne tajne, a takođe koristimo i sve pravne, tehničke i organizacione mere u cilju prevencije bilo kakvog otkrivanja i odavanja informacija, izuzev za svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Deljenje Vaših podataka o ličnosti

Salon Miki posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • zakonom smo obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost,
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta usluge, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekpertima iz drugih oblasti.

Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima o ličnosti,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke i da se podaci obrađuju korišćenjem automatizovanih sredstava, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka za određenu svrhu.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na szr.miki@gmail.com .

 

Kako Salon Miki čuva moje podatke o ličnosti?

Koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo o Vama. Mere koje koristimo osmišljene su tako da pruže nivo sigurnosti koji odgovara riziku obrade vaših ličnih podataka.

 

Izmene naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Ukoliko imamo vašu e-mail adresu, poslaćemo vam obaveštenje o tim promenama.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt “www.pedikir-manikir.rs”.

Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na szr.miki@gmail.com